Definisanje dijagrama toka predstavlja jedan od važnih koraka u okviru postavljanja HACCP sistema u organizacijama koje proizvode ili rukuju sa prehrambenim proizvodima. Da bi se konstruisao dijagram toka koji potpuno opisuje korake u proizvodnji neophodno je osnovno poznavanje procesa i koraka proizvodnje.

U saradnji sa Internacionalnom mrežom za bezbednost hrane i kvalitet – IFSQN (International food safety and quality network) predstavljena je interesantna tema o tome kako da unapredite i optimizujete dijagrame tokova koji predstavljaju osnovu za analizu opasnosti u okviru HACCP sistema.

Vreme je da unapredite vaš sistem bezbednosti hrane. Ovaj webinar baziran je na prikupljenim neusaglašenostima u poslednje 4 godine provera proizvođača hrane i njihovih sistema bezbednosti hrane.

Definisanje dijagrama toka predstavlja jedan od važnih koraka u okviru postavljanja HACCP sistema u organizacijama koje proizvode ili rukuju sa prehrambenim proizvodima. Da bi se konstruisao dijagram toka koji potpuno opisuje korake u proizvodnji neophodno je osnovno poznavanje procesa i koraka proizvodnje.

Tokom prethodnih godina veliki broj neusaglašenosti sistema bezbednosti hrane bio je povezan sa izradom i definisanjem dijagrama toka. Neusaglašenosti su povezane sa nepravilnim korišćenjem oznaka u dijagramu, potom nedostatak važnih koraka poput pripreme ambalaže ili koraka u kojima nastaju polu-proizvodi.

U ovom webinar treningu prikazani su osvnovni koraci za definisanje dijagrama toka, šta predstavljaju standardizovane oznake u dijagramu, predstavljeni su modeli dijagrama toka i preporuke kako da unapredite već postojeće dijagrame u vašoj organizaciji.

Za ovaj webinar je moguće preuzeti materijale u vidu prezentacije i sertifikat.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *