Moje ime je Vladimir. Ja sam ekspert za bezbednost hrane. Lokacija: Beograd, Srbija.

Karijeru sam započeo u Delta Maxiju kao saradnik za kvalitet. Kasnije, kada je Delta Maxi postao Delhaize moja pozicija se promenila i nekoliko godina sam radio kao saradnik za bezbednost hrane u operacijama. Tu sam stekao značajno iskustvo u vezi implementacije, održavanja i kontrolisanja sistema kvaliteta i bezbednosti hrane. Bio sam odgovoran za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, tada 360 maloprodajnih objekata različitih formata, 5 distributivnih centara i 3 centralizovane proizvodnje.

Ovo ogromno i praktično iskustvo pokazalo se kao dobra ulaznica u svet sertifikacija sistema i pojedinaca. Od 2014. godine sam proveravač i trener u sertifikacionoj kući Quality Austria. Vodeći sam proveravač i trener za veliki broj standarda u oblasti bezbednosti hrane, za upravljanje kvalitetom, životnom sredinom, bezbednost i zdravlje na radu i drugi.

Moja vizija je da pronalazim nove načine za analizu rizika u sistemima bezbednosti hrane i definišem nove metode i alate koji će se koristiti u industriji hrane.

Moja strategija je da istražujem i razvijam nove teme u oblasti sistema bezbednosti hrane i da ih predstavim kroz webinare, treninge, forume, video blogove i publikacije.

Proglašen sam za eksperta za bezbednost hrane 2018. godine, a time postajem proveravač i trener za druge proveravače standarda za bezbednost hrane. Do sada imam preko 600 sprovedenih provera i više od 1000 obučenih pojedinaca.

Više od pet godina sam saradnik i trener za Internacionalnu mrežu za kvalitet i bezbednost hrane (IFSQN). Član sam proširenog koordinacionog odbora Društva sanitarno ekoloških inženjera i tehničara Srbije, jedan od osnivača i saradnik Asocijacije za primenjenu ekologiju u službi pčela. Osnivač sam i urednik prvog video bloga u ovom regionu koji se bavi sistemima bezbednosti hrane – #addictedtofoodvlog.

01.09.2021 proglašen sam za ENFIT Country Vice President za Istočnu Evropu. ENFIT je asocijacija koja se bavi sistemima bezbednosti hrane u transportu i lancu snabdevanja. Kao Country Vice President bio sam za sledeće zemlje regiona – Slovenija. Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Crna Gora i BIH, a potom sam 2022. godine izabran za ENFIT Vice President-a sa internacionalnim odgovornostima.