14.10.2021 SNIMAK WEBINARA - BEZBEDNOST HRANE U TRANSPORTU! Upoznavanje sa Priručnikom ENFIT organizacije

Transport je veoma važan deo lanca hrane, ali i važan deo bezbednosti hrane i odbrane u tom lancu. Regulativa u vezi hrane i standardi hrane postavljaju zahteve u vezi transporta hrane i uglavnom se fokusiraju na higijenu, održavanje i kontrolu temperature. Ipak, propisi i standardi namenjeni su registrovanim proizvođačima hrane i ne podrazumevaju posebna pravila za odgovornost prevoznika. U ovom webinaru govorili smo o ENFIT Priručniku i zahtevima za bezbednost hrane u lancu snabdevanja.

Za više detalja kliknite na dugme za snimak.

POGLEDAJ SNIMAK

Nove objave

IMATE PREDLOG TEME ZA VLOG?

Ukoliko imate interesantnu temu o kojoj bih mogao govoriti ili imate pitanja iz oblasti bezbednosti hrane pišite mi.

Pošalji komentar

#addictedtofoodvlog