Verzija 5 FSSC 22000 sertifikacione šeme je objavljena u maju 2019. godine. Ovoga puta verzija je potpuno usaglašena sa ISO 22000:2018 i kao takva zahtevaće od organizacija da implementiraju zahteve koji se odnose na kontekst organizacije, na procenu rizika i prilika u procesima, jasnije definisanje KPI, konkretnije definicije CCP i oPRP.

Dodatni zahtevi FSSC-a koji su detaljno definisani su:

  • upravljanje sa uslugama,
  • odbrana hrane,
  • prevencija prevara sa hranom,
  • upravljanje alergenima,
  • deklarisanje proizvoda.

Sve ovo su dodatni zahtevi pored postojećih definicija koje su uvele novine u FSSC vezane za nenajavljene provere, black-out dane, follow up audite, kritične neusaglašenosti itd…pogledajte više u videu kako bi ste saznali sve nove zahteve.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *