Ovim webinar treningom predstavljen je projektni rad pod nazivom "Pojava plesni na fermentisanim kobasicama", a kroz ovaj praktičan primer upotreba 3 koraka i 2 alata (dijagram riblja kost i FMEA) radi definisanja osnovni uzroka pojave plesni i daljeg sastavljanja plana korektivnih mera.

U saradnji sa Internacionalnom mrežom za bezbednost hrane i kvalitet – IFSQN (International food safety and quality network) predstavljena je interesantna tema o procesu identifikacije osnovnih uzorka za neusaglašenosti. Ovom prilikom predstavljena su 3 koraka i 2 alata koji omogućavaju bolje razumevanje osnovnih uzroka.

TQM (Total Quality Management) predstavlja integrisanu filozofiju kontinualnog unapređenja kvaliteta usluga i procesa u okviru organizacije.

Kako bi kvalitet bio unapređen TQM prepoznaje veliki broj alata koji mogu biti upotrebljeni tom prilikom. Među 7 osnovnih alata koji su prepoznati – pareto analiza, dijagram toka, riblja kost dijagram, histogram, ček lista koriste se u praksi skoro svake organizacije.

Ovim webinar treningom predstavljen je projektni rad pod nazivom “Pojava plesni na fermentisanim kobasicama”, a kroz ovaj praktičan primer upotreba 3 koraka i 2 alata (dijagram riblja kost i FMEA) radi definisanja osnovni uzroka pojave plesni i daljeg sastavljanja plana korektivnih mera.

Za ovaj webinar je moguće preuzeti materijale u vidu prezentacije i sertifikat.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *