Nova verzija 4 FSSC 22000 je aktivna i sve kompanije su dužne da se sertifikuju po novoj verziji od početka ove godine.

U saradnji sa Internacionalnom mrežom za bezbednost hrane i kvalitet – IFSQN (International food safety and quality network) predstavljena je interesantna tema o zahtevima nove verzije 4 sertifikacione šeme FSSC 22000, sa posebnim osvrtom na zahtev u vezi upravljanja nabavljenim uslugama.

Nova verzija 4 FSSC 22000 je aktivna i sve kompanije su dužne da se sertifikuju po novoj verziji od početka ove godine.

Postoje revidirani i novi dodatni zahtevi FSSC-a, koji su srž ove sertifikacijske šeme.

Kroz ovaj webinar naučićete kako da definišete specifikacije za usluge, kako da procenite usluge, koje kriterijume da koristite, kako da nadgledate efikasnost usluga tokom definisanog vremenskog perioda.

Na kraju vebinara moći ćete da primenite ili nadogradite ovaj dodatni zahtev u bilo kom implementiranom sistemu bezbednosti hrane.

Za ovaj webinar je moguće preuzeti materijale u vidu prezentacije i sertifikat.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *