Kada govorimo o bezbednosti hrane, govorimo o bezbednom prehrambenom proizvodu koji nakon konzumacije neće izazvati negativne reakcije, poput trovanja konzumenta. To dalje znači da proizvod uvek mora biti bezbedan, ali ne znači u isto vreme da je on i zdrav za organizam konzumenta.

U saradnji sa Internacionalnom mrežom za bezbednost hrane i kvalitet – IFSQN (International food safety and quality network) predstavljena je interesantna tema o tome koliko su uzajamno povezani pojmovi bezbedne hrane i zdrave hrane.

Kada govorimo o bezbednosti hrane, govorimo o bezbednom prehrambenom proizvodu koji nakon konzumacije neće izazvati negativne reakcije, poput trovanja konzumenta. To dalje znači da proizvod uvek mora biti bezbedan, ali ne znači u isto vreme da je on i zdrav za organizam konzumenta.

U prevodu to bi značilo da svaki dan možemo jesti burger koji je savršeno bezbedan, ali je neminovno da će svakodnevna konzumacija burgera dovesti do potencijalnih kardiovaskularnih oboljenja.

Ljudi širom sveta postaju svesniji šta znači zdrava ishrana i zdraviji izbor proizvoda, te su time stvorili trend u industriji hrane gde proizvođači moraju da razvijaju zdravije forme proizvoda.

Ipak ostaje pitanje gde je granica kada bezbedan proizvod postaje zdrav proizvod, kada je sasvim jasno da zdrav proizvod po pravilu uvek mora biti bezbedan.

U ovom webinar treningu predstavljeni su trendovi u industriji hrane za 2015. godinu, trendovi u zdravoj hrani, odgovor proizvođača na zahteve tržišta i na šta fokusirati buduće planove u sistemima bezbednosti hrane.

Za ovaj webinar je moguće preuzeti materijale u vidu prezentacije i sertifikat.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *