Neki od trendova u ishrani takođe dovode do promena navika kupaca, pa je rezultat toga da negde oko 50% kupaca je postalo više zabrinuto oko bezbednosti proizvoda koje kupuju nego pre 5 godina. To je dovelo do povećanja svesti o deklaracijama i navodima na proizvodima, ali i do toga da sve veći broj kupaca odvaja novac sa strane radi kupovine svežih sastojaka.

U saradnji sa Internacionalnom mrežom za bezbednost hrane i kvalitet – IFSQN (International food safety and quality network) predstavljena je interesantna tema o tome kako da osigurate bezbednu hranu prilikom kupovine, tokom transporta i na kraju pripreme u vašoj kući.

U svetu maloprodaje dešava se veliki broj opoziva proizvoda. Ovaj proces opoziva prema zakonu i standardima za bezbednost hrane mora biti javno objavljen od strane maloprodavaca ili proizvođača hrane pa često imamo mogućnost da saznamo za takve slučajeve.

Kako se ne bi desio opoziv, maloprodavci širom sveta su učvrstili svoje sisteme bezbednosti hrane implementacijom sve strožijih zahteva standarda za bezbednost hrane, poput GFSI sertifikacionih šema (IFS, FSSC 22000, BRC itd.). Ove zahteve maloprodavci su preneli i na proizvođače koji za njh proizvode proizvode privatne robne marke.

Neki od trendova u ishrani takođe dovode do promena navika kupaca, pa je rezultat toga da negde oko 50% kupaca je postalo više zabrinuto oko bezbednosti proizvoda koje kupuju nego pre 5 godina. To je dovelo do povećanja svesti o deklaracijama i navodima na proizvodima, ali i do toga da sve veći broj kupaca odvaja novac sa strane radi kupovine svežih sastojaka.

U ovom webinar treningu predstavljeni su trendovi u maloprodaji hrane, kako to kupac vidi bezbednost hrane u maloprodaji, razmatrane su dobre navike u kupovini bezbednih proizvoda, kao i dobre navike u transportu i pripremi hrane kod kuće.

Za ovaj webinar je moguće preuzeti materijale u vidu prezentacije i sertifikat.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *