Sledljivost hrane predstavlja sistematične korake obeležavanja i evidentiranja sirovina, ambalaže i poluproizvoda u proizvodnji prehrambenih proizvoda kako bi se u svakom trenutku moglo saznati poreklo sirovine i koji proizvod je kog dana napravljen.

U saradnji sa Internacionalnom mrežom za bezbednost hrane i kvalitet – IFSQN (International food safety and quality network) predstavljena je interesantna tema u vezi sistema sledljivosti hrane u restoranima i fast food-u.

Sledljivost hrane predstavlja sistematične korake obeležavanja i evidentiranja sirovina, ambalaže i poluproizvoda u proizvodnji prehrambenih proizvoda kako bi se u svakom trenutku moglo saznati poreklo sirovine i koji proizvod je kog dana napravljen. Postoji više razloga za postavljanje sistema sledjivosti, ali osnovni je da pomogne proizvođaču u situacijama reklamacija koje vode ka povlačenju ili opozivu proizvoda.

Pored toga, implementacija sistema sledljivosti predstavlja zakonsku obavezu svih onih koji su u poslovanju sa hranom, dok je sa druge strane jedan od osnovnih zahteva standarda za bezbednost hrane.

Možemo slobodno reći da je sistem sledljivosti hrane jedan od alata za upravljanje rizicima u proizvodnji hrane.

Ovim webinar treningom predstavljeni su statistički nalazi sertifikovanih organizacije, najčešći nedostaci u sistemima sledljivosti, predstavljen je tridimenzinalni sistem sledljviosti i objašnjena jedna jednostavna metoda za implementaciju sledljivosti u restoranima i fast food-u.

Za ovaj webinar je moguće preuzeti materijale u vidu prezentacije i sertifikat.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *