Interna provera je zahtev u svakom implementiranom i standardizovanom sistemu, a posebno kada govorimo o sistemima bezbednosti hrane ističe se potreba za sprovođenjem iste.

U saradnji sa Internacionalnom mrežom za bezbednost hrane i kvalitet – IFSQN (International food safety and quality network) predstavljena je interesantna tema o tome kako da kroz proces internih provera podignete svest zaposlenih u vezi bezbednosti hrane.

Interna provera je zahtev u svakom implementiranom i standardizovanom sistemu, a posebno kada govorimo o sistemima bezbednosti hrane ističe se potreba za sprovođenjem iste.

Dobro definisan program interne provere predstavlja osnovu snažnog i dugotrajnog sistema. Za program provere morate definisati proveravače, izabrati one koji su najbolji i one koji su upoznati sa procesima u organizaciji. Zato je važno uz definisanje programa osigurati adekvatne obuke internih proveravača.

Cilj interne provere kao nezavisnog procesa je da osigura pravilno upravljanje rizicima, kontrolama i verifikacijama u organizaciji.

U ovom webinar treningu predstavljen je program interne provere, sistemi obuka i podizanja svesti zaposlenih kroz proces interne provere, opisano je kako definisati planove i ček liste za sprovođenje interne provere.

Za ovaj webinar je moguće preuzeti materijale u vidu prezentacije i sertifikat.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *