Zašto je važno izabrati akreditovanu laboratoriju radi verifikacija u sistemima bezbednosti hrane? Nameće se često kao pitanje u industriji. Razlog se može naći u poverenju u dobijene rezultate analiza.

Da bi smo vršili verifikacije naših sistema bezbednosti hrane moramo angažovati neka nezavisna tela. U ovom slučaju koristimo eksterno angažovane laboratorije koje u našoj proizvodnji uzimaju uzorke briseva, proizvoda ili vode kako bi smo potvrdili da li smo sproveli adekvatne postupke čišćenja, dezinfekcije, da li koristimo ispravnu vodu i da li proizvodimo bezbedne i kvalitetne proizvode.

Sa implementacijom strožijih standarda GFSI, nameće se zahtev da ukoliko mi kao proizvođači angažujemo eksterne laboratorije, iste moraju biti akreditovane.

Ovde često dolazi do zabuna oko toga šta znači akreditovana laboratorija, akreditovane metode i kako izabrati pravu laboratoriju.

Zato sam ovoga puta pozvao u goste Predsednicu odbora za edukaciju udruženja laboratorija CROLAB koja nam se javlja iz Hrvatske, Olgu Štajdohar-Pađen.

Razlog zašto sam pozvao Olgu u današnji vlog je skoro objavljena njena knjiga „Plivati laboratorijem i ostati živ – Postati i ostati akreditirani laboratorij, ili ipak bolje ne“ koja je odličan uvod za temu ovog vloga upoznavanje sa akreditovanim laboratorijama i šta sve one moraju ispuniti da bi postale akreditovane.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *