U ovoj temi ćemo govoriti o koracima razvoja proizvoda i aspektima bezbednosti hrane koje treba uzeti u obzir u svakom koraku.

Razvoj novog proizvoda je uvek izazov za kompaniju. To znači da morate voditi računa o brojnim aspektima, od ukusa, boje, pakovanja do marketinga i pozicioniranja vašeg novog proizvoda.

Na ovom putu većina proizvođača fokusira se samo na aspekte kvaliteta proizvoda zaboravljajući osnovnu stvar – bezbednost hrane.

U ovoj temi ćemo govoriti o koracima razvoja proizvoda i aspektima bezbednosti hrane koje treba uzeti u obzir u svakom koraku.

Na kraju ćemo objasniti kako se nositi sa finansijskim troškovima bezbednosti hrane u procesu razvoja novih proizvoda za male proizvođače.

Za ovaj webinar je moguće preuzeti materijale u vidu prezentacije i sertifikat.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *