Nova verzija ISO 22000 je aktivna i imamo vremena da svoje sisteme upravljanja bezbednošću hrane usaglasimo sa novom verzijom do juna 2021.

U saradnji sa Internacionalnom mrežom za bezbednost hrane i kvalitet – IFSQN (International food safety and quality network) predstavljena je nova verzija ISO 22000 i zahtev koji se odnosi na rizike i prilike, kao i načini na koje je moguće iste analizirati.

Nova verzija ISO 22000 je aktivna i imamo vremena da svoje sisteme upravljanja bezbednošću hrane usaglasimo sa novom verzijom do juna 2021.

Oni koji su započeli prelazak na novu verziju primetili su da sada postoje opasnosti (operativne povezane sa proizvodnjom) i da postoje rizici povezani sa procesom u organizaciji i ukupnim poslovanjem.

Ovim jednosatnim vebinarom predstavljeni su i razjašnjeni zahtevi za analizom rizika u novom ISO 22000: 2018 i pokazano je kako da koristite nekoliko alata za analizu rizika u vašoj kompaniji i poslu.

Jedan jednostavan model je predstavljen kako bi se rizici povezali sa finansijskim aspektima a koji će vama i najvišem menadžmentu pomoći da bolje razumete nivo rizika i njihov uticaj na vaše poslovanje i kompaniju.

Za ovaj webinar je moguće preuzeti materijale u vidu prezentacije i sertifikat.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *