Važnost insekata nije samo u činjenici da su oni alternativni izvor proteina. Jedenje insekata može promeniti vašu perspektivu, omogućavajući vam da razmotrite kako uzimate svoje prehrambene navike zdravo za gotovo. Prehrana nije samo biologija ili istorija, već ima veze sa običajima i izborom.

“Paleontološka istraživanja su pokazala da su insekti bili uključeni u ishranu ranih ljudi. Zanimljivo je da su takođe deo judeo-hrišćanske kulture. U Bibliji su skakavci preporučeni, s jedne strane (u Levitu), a sa druge zabranjeni (Ponovljeni zakon). Činjenica da je trebalo zabraniti ih ukazuje da postoji duga tradicija konzumiranja insekata. Za tabue sa hranom retko je jasno medicinsko objašnjenje; radije su od simbolične vrednosti. To se vidi u očiglednoj averziji prema insektima koji su danas prisutni u zapadnom svetu. Insekti se smatraju jezivim.

Čudno, zapravo, jer jedemo životinje iz mora koje na njih jako podsećaju, poput škampi, jastoga i jegulja. Ali tada te životinje nazivamo „morskom hranom“, a na drugim se jezicima nazivaju „morskim plodovima“ kao načinom zataškavanja njihovog životinjskog porekla.

Važnost insekata nije samo u činjenici da su oni alternativni izvor proteina. Jedenje insekata može promeniti vašu perspektivu, omogućavajući vam da razmotrite kako uzimate svoje prehrambene navike zdravo za gotovo. Prehrana nije samo biologija ili istorija, već ima veze sa običajima i izborom. Jedenje insekata utabava put mnogim drugim životinjskim vrstama koje se nalaze niže u lancu ishrane, poput puževa i algi, što takođe može povećati globalnu ponudu hrane”

U ovom vlogu sam razgovarao sa autorom knjige “The Insect Cookbook – Food for sustainable planet”, Arnoldom van Huisom, koji je ujedno i ekspert u oblasti entomologije koja se bavi insektima. Takođe, ekspert he u oblasti entomofagije – konzumiranje insekata kao hrane. Kroz razgovor sam pokušao da utvrdim koliko he konzumiranje insekata zaista bezbedno, i sa kakvim bi see opasnostima susrela ona industrija koja see upusti u proizvodnju ovakve vrste hrane. Interesantno je saznati da u Holandiji postoji 5 proizvođača koji se ozbiljno bave proizvodnjom insekata, hrane od insekata ili hrane koja sadrži razne dodatke koji su na bazi insekata i da je ovo jedna od rastućih industrija za period do 2030. godine.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *