Jedan od izuma koji će izmeniti lanac snabdevanja hranom i sisteme bezbednosti hrane koji su nama poznati nastao je na Institutu za fiziku u Beogradu.

Srpski naučnici pronašli su da čestice sa krila leptira imaju neverovatne karakteristike poput sastava koji je za svaku česticu jedinstven, kao što je otisak prsta jedinstven za svaku osobu na svetu.

Jedan leptir sadrži oko 100.000 čestica, i mogućnost da postoje dve iste čestice je skoro jednaka nuli. Sa ovim saznanjem naučnici su krenuli u razvoj bezbedonosnih sistema kojima bi se sprečile prevare, npr. falsifikovanje umetničkih dela, falsifikovanje novca itd.

Ove čestice su nazvane Teslagram, a ja sam iskoristio priliku da razgovaram sa predstavnikom Centra za Inovacije sa Instituta za fiziku, Marijom Mitrović Dankulov o karakteristikama Teslagrama i njegovoj potencijanoj upotrebi u sistemima prevencije prevara sa hranom.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *