Na ambalaži prehrambenih proizvoda možemo često videti oznaku HALAL, međutim za one koji nisu upućeni ovo može biti nepoznata oznaka i može dovesti do nerazumevanja.

Na ambalaži prehrambenih proizvoda možemo često videti oznaku HALAL, međutim za one koji nisu upućeni ovo može biti nepoznata oznaka i može dovesti do nerazumevanja.

Da bi neki proizvod nosio oznaku, proizvođač mora vršiti proizvodnju prema HALAL standardu i posedovati HALAL sertifikat.

Da bi smo zaista razumeli HALAL značenje, u vlog sam pozvao experta u ovoj oblasti Edinu Mesić. Edina je Quality Manager u Centru za HALAL Quality sertifikaciju i razgovarali smo o značenju, standardu, sertifikaciji i HALAL oznakama, ali i o Međunarodnoj HALAL konferenciji koja se održava krajem 2022. godine u Zagrebu.

Edina i ja smo razgovarali o sledećim temama:

02:00 – Predstavljanje sagovornika, Food safety event 2021

07:00 – Međunarodna konferencija HALAL 2022 Zagreb

11:00 – Šta je to HALAL? Koji su osnovni zahtevi HALAL?

15:00 – Da li se zahtevi HALAL prilagođavaju vremenu u kome živimo?

19:00 – Tumačenje zahteva HALAL, usaglašenost sa drugim standardima i HACCP sistemom

22:00 – HALAL Etanol policy, provera zahteva u proizvodnji

24:00 – Implementacija HALAL standarda

27:00 – Proces sertifikacije, važenje sertifikata

29:00 – Zahtevi HALAL u različitim industrijama i tehnologijama

31:00 – HALAL klanje u industiriji mesa, dobrobit životinja sličnosti, razlike?

37:00 – Proces upravljanja sirovinama, prevencija unakrsne kontaminacije

39:00 – Nabavka sirovina od sertifikovanih HALAL dobavljača

40:00 – Ulja i maziva u zahtevima HALAL

46:00 – HALAL sertifikacija u oblasti usluga

52:00 – Proces akreditacije HALAL, dobijanje oznake HALAL

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *