U ovom prvom, od tri dela vloga, govorim o zahtevima standarda za bezbednost hrane koji su povezani sa procesom nabavke. U sklopu procesa nabavke standardi uglavnom prave podelu na tri oblasti - sirovine, ambalažu i usluge.

Ovaj prvi vlog obuhvata proces nabavke sirovina i ambalaže, te upravljanje sa dobavljačim istih. Da bi se sproveo uspešan proces nabavke morate definisati šta je to što vama konkretno treba za proizvodnju, tj. koja vrsta sirovine i ambalaže. Najjednostavniji način da to uradite je da definišete specifikaciju sirovine i ambalaže.

Specifikacija bi trebala da obuhvati sve one karakteristike (kvalitet, opis proizvoda, ikrobiloške i hemijske karakteristike, specifičan sastav, pakovanje, usaglašenost sa zakonskom regulativom, usaglašenost sa zahtevima standarda i dr.) koje su očekivane da isporučena sirovina i ambalaža zadovolje. Jasno definisana specifikacija se potom dostavlja potencijalnom dobavljaču i potom čekamo potvrdu dobavljača da li on može da proizvede ili isporuči ono što je specifikacijom zahtevano.

Ukoliko je odgovor potvrdan, dalji koraci su pregovaranje u vezi cene, količina, vremena isporuke. Posle potvrđene specifikacije sledi definisanje ugovora.

Ugovor bi trebalo da sadrži sve one komponente koje su definisane specifikacijom, ali i više od toga kao npr. aspekte bezbednosti hrane, potencijalno sprovođenje audita na lokaciji dobavljača, brzina odgovora na reklamacije, specifičnost procesa opoziva/povlačenja proizvoda itd.

Naravno, jedan od važnih koraka je testiranje sirovine ili ambalaže u toku proizvodnje kako bi se verifikovalo da ste uradili nabavku onoga što vam je zaista i potrebno. Nakon startovanja redovnih isporuka ostaje vam da pratite performanse dobavljača.

Performanse pratite u toku godine i neki od parametara koji su važni : da li je isporučena sirovina /ambalaža prema dogovorenoj specifikaciji (kontrolišete na svakom prijemu), da li je isporučena količina koja je naručena, da li je isporuka obavljena u dogovorenom vremenskom intervalu.

Pored ovih kriterijuma ocene performansi mogu se dodati i neki poput adekvatnosti cene, brzine odgovora na reklamacije itd.

U sledećim vlogovima govoriću detaljnije o nabavci usluga i sprovođenju dobavljačkih provera.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *