Razvojem standarda za bezbednost hrane, te pooštravanjem zahteva koji se odnose na analizu potencijalnih opasnosti i raznim kriznim situacijama koje su povezane sa unakrsnim kontaminacijama stvorila se potreba boljeg praćenja i analiziranja materijala koji su u kontaktu sa hranom.

Upravo zbog karakteristika materijala može doći do hemijske, fizičke, pa i mikrobiološke kontaminacije hrane koja je u kontaktu prilikom bilo koje faze prerade ili pakovanja hrane.

Kontaminacija može nastati i kasnije usled migracija sa materijala koji je korišćen kao ambalaža za neki prehrambeni prizvod. Dakle materijali u kontaktu sa hranom su delovi opreme, mašina i uređaja, delovi ambalaže itd.

Ovakvi materijali moraju biti testirani i odobreni prilikom proizvodnje ili uvoza za upotrebu u prehrambenoj industriji, a u skladu opet sa zakonskom regulativom. Zakonska regulativa koja obuhvata materijale u kontaku sa hranom se bavi predmetima opšte upotrebe i za kontrolu primene ove regulative odgovorna je Sanitarna inspekcija koja je u sklopu Ministarstva Zdravlja Srbije.

Pod ovim zakonom uređeni su svi predmeti opšte upotrebe, a to je jedna velika grupa proizvoda gde spadaju i dečije igračke, nakit, duvanski proizvodi itd.

U ovom vlogu razgovarao sam sa Prof. dr Rašom Milanovim koji je Republički sanitarni inspektor Ministarstva Zdravlja.

Teme o kojima smo razgovarali:

03:00 Uvod, predstavljanje

06:00 Predmeti opšte upotrebe – definicija, podele, istorijat razvoja zakonske regulative

15:00 Da li ulja i maziva pripadaju grupi predmeta opšte upotrebe?

17:30 Duvan, duvanski proizvodi grupa predmeta opšte upotrebe

22:00 Predmeti i materijali u kontaktu sa hranom, oprema, alati, pribor, posude

27:30 Oprema za proizvodnju hrane, uvoz, polovna oprema, mala privreda

32:00 Deklaracija o usaglašenosti materijala u kontaktu sa hranom, obaveza nove zakonske regulative, drvena ambalaža

36:00 Delovi ambalaže koji su potencijalno u kontaktu sa hranom, slamčice, plastične kašike, poklopci

39:00 Usaglašavanje zakonske regulative sa EU regulativom, nedostaci prilikom izvoza proizvoda

41:30 Zahtevi standarda za bezbednost hrane, materijali u kontaktu sa hranom, stara oprema bez tehničke dokumentacije

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *