Blockchain tehnologija nam omogućava sigurnost podataka koji dokazuju na prvom mestu poreklo hrane koja se prodaje krajnjem konzumentu i mogućnost uvida u sve korake koji su osigurali bezbednost te hrane (kontrolu skladištenja, temperature, vremena, procesa trnsport i dr.).

Blockchain tehnologija će omogućiti i transparentnost proizvoda u svakom navedenom koraku i imaćemo mogućnost da velike krize poput opoziva proizvoda završimo u desetostruko kraćem vremenskom roku. Ova transparentnost proizvoda će takođe omogućiti prevencije prevara sa hranom kroz bolje praćenje geografskog porekla.

Na kraju, blockchain mora postati deo digitalne transformacije jedne proizvodnje hrane, ukoliko ta kompanija želi da bude transparenta pred svojim kupcima i konzumentima.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *