Definisanje ciljeva se često svede na puko ispunjavanje zahteva standarda. U realnosti ciljevi su često drugačiji. Kompanije u tim slučajevima definišu realne ciljeve i nešto što zovu "ciljevima kvaliteta", što služi samo da bi zadovoljili zahtev standarda.

Ciljevi su najčešće povezani sa finansijama, a to dalje je samo budžetiranje, opet ne može u potpunosti predstavljati cilj kompanije koji će dovesti do napretka i prikazati razvoj.

U ovom vlogu predstavljam nekoliko koraka koji će vam pomoći da da lako definišete ciljeve koji će biti usaglašeni sa tržištem i zahtevima kupca.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *