Srpski naučnici sa Instituta za fiziku u Beogradu utvrdili su kroz svoj istraživački rad da se na krilima leptira nalaze čestice koje su jedinstvene poput otiska prsta kod svakog čoveka.

To su iste one čestice koje ostavljaju poznatu nam prašinu po prstima kada držimo leptira.

Interesantno je da na svakom leptiru ima više stotina hiljada ovakvih čestica koje su jedinstvene svaka za sebe. U nekoj industrijskoj primeni ove čestice bi mogle biti nanete na fizičke predmete time stvarajući jedinstveni zapis takvog predmeta i npr. osiguravajući da takav predmet ne može da se falsifikuje (primena kod umetnina ili novca).

Međutim, interesantno za ovaj vlog je primena teslagram čestica, kako su i nazvane ove otkrivene čestice, u industriji hrane. Najpre primena u procesima prevencije prevara sa hranom, gde bi teslagram čestice mogle biti nanete na ambalažu prehrambenog proizvoda.

Na taj način stvorio bi se jedinstveni zapis svakog pakovanja, pa bi se u budućnosti mogle sprečiti falsifikacije hrane poput vina sa geografskim poreklom, ili maslinovog ulja i dr.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *