Merna oprema se u toku procesa proizvodnje koristi za merenje različitih vrednosti temperature, procenta vlage, pH, pritiska i dr.

Sa mernom opremom moramo izmeriti da je tokom procesa proizvodnje postignuta odgovarajuća vrednost, kao dokaz da je proizvod odgovarajućeg kvaliteta i bezbednosti.

Zato neka od ovih merenja mogu biti definisana i kao kritične kontrolne tačke koje imaju svoje limite.

Merna oprema su termometri, vage, barometri i ova oprema zahteva kalibraciju u određenim vremenskim intervalima. Kalibracija se sprovodi radi dokazivanja da je oprema funkcionalna i da nema odstupanja od merenih vrednosti.

Proces kalibracije opreme može biti sproveden interno (interna laboratorija) i eksterna kalibracija. Interna kalibracija bi značila umeravanje opreme sa eksterno kalibrisanim instrumentom (npr. svi termometri u proizvodnji se umeravaju sa jednim termometrom koji je eksterno kalibrisan).

Eksterna kalibracija opreme bi značila slanje oprema u akreditovanu laboratoriju koja sprovodi kalibraciju i izdaje zvanični zapis/dokaz sprovedene kalibracije. Vremenski intervali kalibracije mogu biti zakonski definisani (npr. merne vage se kalibrišu na 2 godine), ali intervali mogu biti definisani i na osnovu internih zahteva usklađenih sa tehnologijom i procesima.

U slučaju da su prilikom kalibracije utvrđena odstupanja, posebno kod one opreme koja je korišćena za kontrole KKT, onda moraju bit preispitane sve kontrole od poslednje kalibracije istog mernog instrumenta.

Detaljnije u videu:

  • vrste opreme koje zahtevaju kalibraciju
  • proces kalibracije opreme
  • eksterna kalibracija opreme
  • vremenski intervali kalibracije
  • odstupanja otkrivena kalibracijom

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *