Izbor opreme za proizvodnju hrane predstavlja preduslovni program u sistemima bezbednosti hrane i osnov je za dobijanje proizvoda koji su usaglašeni sa specifikacijama po kvalitetu i bezbednosti istih.

Izbor adekvatne opreme zavisiće od vrste proizvoda, tehnologije i procesa koji se primenjuju u tim tehnologijama.

Ono što je važno prilikom izbora opreme jesu materijali od kojih je izrađena oprema.

Ovde se mora voditi računa da ti materijali neće dovesti do unakrsne kontaminacije usled kontakta sa sirovinama i proizvodima.

Garant adekvatnih materijala su specifikacije i tehnički listovi opreme, pa ih uvek nabavite prilikom nabavke opreme.

Dizajn opreme je takođe bitan, posebno ako se pogleda pogodnost iste za pravilne postupke čišćenja i dezinfekcije. Ovde je važno da oprema bude tako dizajnirana da omogući potpuno rasklapanje i čišćenje svakog dela, posebno onih delova koji su u kontaktu sa proizvodima.

Upotreba ulja, maziva i vazduha u opremi za proizvodnju hrane predstavjaju značajan aspekt bezbednosti proizvoda. Ovo se posebno odnosi na one delove opreme koji potencijalno mogu dovesti do kontaminacije ovim materijama, zato je važno da sva ulja i maziva koja se koriste budu odobrena za prehrambenu industriju.

Što se tiče vazduha, u slučaju da isti dolazi u kontakt sa hranom, mora prolaziti kroz sisteme filtera kako bi se otklonile potencijalne opasnosti.

Dobro se raspitajte pre nabavke oko postupaka tehničkog održavanja. Ovde je važno da li opremu možete održavati interno, ili su neophodna i eksterna održanja.

Ukoliko je to oprema koja služi za postupke merenja temperature, pritiska i dr., onda se moraju razmotriti i postupci kalibracije takve opreme.

Detaljnije u videu:

  • izbor opreme prema tehnologijama
  • materijali od kojih je napravljena oprema
  • dizajn oprema za proizvodnju hrane
  • upotreba ulja, maziva i vazduha
  • tehničko održavanje opreme
  • kalibracija opreme

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *