Budućnost industrije hrane usko je povezana sa pametnim tehnologijama, kompjuterizacijom i dematerijalizacijom. MoreFromFood dolazi iz istraživanja koja kombinuju inovacije i iskustvo kako bi stvorili inovativan proizvod koji može da olakša i poboljša upravljanje bezbednošću hrane.

Potpuno automatizovan E-HACCP i digitalizovan AUDIT sistem po NISKOJ CENI, BRZA i SIGURNA kontrola bezbednosti hrane.

MoreFromFood je razvijen od strane vodećih naučnika u oblasti bezbednosti hrane i IT stručnjaka kako bi olakšali pravilnu primenu sistema i standarda u oblasti bezbednosti hrane, poput IFS-a, FSSC 22000, ISO 22000, HACCP i HALAL-a.

Kada se implementiraju sistemi, kod većine drugih pružalaca ovakvih usluga, korisnici su dužni da promene operacije i prilagode svoje procese. Naša aplikacija je dizajnirana da značajno poboljša vaše postupke bezbednosti hrane istovremeno smanjujući troškove za vašu organizaciju. Pomoću aplikacije MoreFromFood:

SMANJUJETE TROŠKOVE.

Prećićete na posao bez papira, znatno smanjiti putne troškove i steći centralizovanu kontrolu nad više lokacija. Jednom kada se sistem postavi, replikacija procedura za bezbednost postaje jednostavna i brza.

POVEĆAVATE SVOJU REPUTACIJU.

Korišćenjem MoreFromFood, postavićete bezbednost hrane kao prioritet, time ćete pozicionirati svoj brend kao pouzdan i siguran za vašeg kupca.

OLAKŠAVATE PRAVILNU PRIMENU HACCP PROCEDURA.

Aplikacija MoreFromFood olakšava pravilnu primenu HACCP procedura i potpuno je kompatibilna sa ISO 22000 / FSSC / IFS standardima.

IMATE KORIST KROZ STALNO UNAPREĐENJE PROCESA BEZBEDNOSTI HRANE.

Aplikacija MoreFromFood je bazirana na kontrolama i dokazima koji striktno prate protokole bezbednosti hrane, olakšava sprovođenje provera i nudi dokaze vašeg upravljanja sistemom bezbednosti hrane. Sa MoreFromFood vaša organizacija će uvek biti spremna za bilo koju vrstu inspekcija ili eksternih provera.

Započnite vašu digitalizaciju bezbednosti hrane danas!

✔MoreFromFood obuhvata centralizovanu kontrolu nad svim procesima organizacije, gde jedan administrator ima mogućnost da prati i upravlja sa velikom grupom procesa u realnom vremenu kroz centralizovanu strukturu.
✔Celokupan sistem bezbednosti hrane prikazan je na jednoj kontrolnoj tabli. Jednostavnim sistemom „kontrolne table / panela“ pruža transparentno i sistematsko upravljanje svim procesima i zadacima u vezi sa hranom u vašoj organizaciji.
✔Čitav lanac snabdevanja se automatski prati. Senzori nadgledaju svaki korak u procesu bezbednosti hrane, bez grešaka: senzori temperature, senzori vlažnosti, senzori pritiska.
✔Prevencija je uvek bolja od lečenja. Naš sistem je dizajniran za proaktivno upravlja rizikom i da vrši kategorizaciju svih postupaka bezbednosti hrane u vašoj organizaciji. Identifikujte opasnosti pre nego što postanu pretnja.

KONTAKTIRAJTE ME ZA VIŠE DETALJA
POGLEDAJTE VIŠE O MFF